WEC Danmark

WEC Danmark er den danske nationalkomite under World Energy Council
(WEC). Vi repræsenterer Danmarks interesser i WECs internationale aktiviteter
for at sikre en global bæredygtig energifremtid.
Om WEC DKAbout WECNewsCalendarPublicationsContactMedlemmer

Aktiviteter

 

WEC Danmark har følgende hovedaktiviteter:

Medlemsarrangementer med foredrag, debat og fagligt/socialt samvær. Altid med internationalt udsyn, ofte leveret af internationale foredragsholdere fra energisektoren.

Formidling af information fra WEC

Udsendelse af nyhedsbrev. WEC Danmarks nyhedsbrev udkommer 4 gange årligt og udsendes indimellem ved "Breaking News"

Vedligeholdelse af internetportal og nyhedsservice

Formidling af deltagelse i WECs internationale projekt- og arbejdsgrupper

Formidling af deltagelse i WECs regionale og internationale møder

Indhentning af kommentarer til - og formidling af WECs internationale energiudtalelser

Formidling af indlæg til World Energy Conference

Global energikonference (World Energy Conference) hvert tredje år.