WEC Danmark

WEC Danmark er den danske nationalkomite under World Energy Council
(WEC). Vi repræsenterer Danmarks interesser i WECs internationale aktiviteter
for at sikre en global bæredygtig energifremtid.
Om WEC DKAbout WECNewsCalendarPublicationsContactMedlemmer

Organisation

 

WEC Danmarks øverste besluttende myndighed er generalforsamlingen, hvor hvert medlem har én stemme.

På den årlige generalforsamling vælges et præsidium, der sammen med sekretariatet varetager det daglige arbejde. Præsidiet konstituerer sig med formand og viceformand.

Sekretariatet ligger hos DTU Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi.
Præsident er Hans Larsen, PhD, der er vicedekan i DTU Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi.

Generalsekretær er Leif Sønderberg Petersen, MSc, der er chefkonsulent i DTU Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi.