WEC Danmark

WEC Danmark er den danske nationalkomite under World Energy Council
(WEC). Vi repræsenterer Danmarks interesser i WECs internationale aktiviteter
for at sikre en global bæredygtig energifremtid.
Om WEC DKAbout WECNewsCalendarPublicationsContactMedlemmer
Som medlem af WEC Danmark er din virksomhed med til at støtte WECs internationale arbejde for at skaffe konkurrencedygtig, sikker og stabil bæredygtig energi til hele verdens befolkning - og dermed skabe nye muligheder for bæredygtig økonomisk udvikling i både industrilande og udviklingslande.

 

Medlemskab af WEC Danmark giver desuden mulighed for:

Deltagelse i et dansk og internationalt netværk af nøglepersoner på energiområdet.

At vurdere holdninger og udviklingstendenser indenfor både energipolitik, -markeder og - teknologi.

Påvirkning af internationale fælles holdninger på energiområdet.

Deltagelse i internationale projekt- og arbejdsgrupper vedrørende en lang række aktuelle energiproblemstillinger.

Deltagelse i danske, regionale og internationale WEC-arrangementer.

Serviceydelser fra WEC Danmark sekretariatet og WECs hovedkontor i London vedrørende energispørgsmål, udstillinger og internationale kontakter.

Medlemskontingent
Medlemskontingentet i WEC Danmark afhænger af virksomhedens størrelse. Minimumskontingentet er 3.000,- kr.

Hvordan bliver man medlem af WEC-Danmark?

Kontakt WEC Danmarks sekretariat:

Generalsekretær Leif Sønderberg Petersen, DTU Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi, M 2421 3832, lepe@dtu.dk

Præsident Hans Larsen, DTU Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi, tlf. 46 77 5101, hala@dtu.dk