WEC Danmark

WEC Danmark er den danske nationalkomite under World Energy Council
(WEC). Vi repræsenterer Danmarks interesser i WECs internationale aktiviteter
for at sikre en global bæredygtig energifremtid.
Om WEC DKAbout WECNewsCalendarPublicationsContactMedlemmer

Om World Energy Council

 

World Energy Council blev grundlagt i 1923 som et globalt, ikke-kommercielt og upolitisk forum på energiområdet. WEC arbejder for at sikre bæredygtig energi til fremtiden.

WECs netværk udgøres af 93 nationale komiteer, der tilsammen repræsenterer over 3.000 medlemsorganisationer, herunder regeringer, erhvervsliv, universiteter og forskningsinstitutioner.

WECs mission er at fremme bæredygtig energiforsyning til størst mulig gavn for hele verdens befolkning. WEC afholder hvert tredje år World Energy Congress, som er verdens førende energikonference.

WEC finansieres hovedsageligt af årlige bidrag fra medlemskomitéerne. Bidragene afspejler forskellene i medlemslandenes udvikling og størrelse.